Takster

                                                 

 Erhvervelse af gravsted på Ishøj Kirkegård 2019                                                      
 
Hermed Ishøj Kirkegårds nye takster på erhvervelse af gravsteder. 

Disse gælder fra 01.01 2019 og frem til 31.12. 2019 
 
Medlem af folkekirken: 

1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år:                                    4.754,25

2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år:                                 6.000,50

1 kisteplads i græs i 30 år:                                                           16.168,30

2 kistepladser i græs i 30 år:                                                        25.407,75

1 traditionelt urnegravsted 10 år:                                                      925,00

1 urnegravsted i græs 10 år:                                                          4.222,25

Anonym askefællesgrav:                                                                2.075,00

(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)

Gravning af kistegrav eller nedsættelse af urne er gratis for folkekirkemedlemmer.                                              
 
Ikke-medlem af folkekirken: 

1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år:                                  20.131,50

2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år:                               36.755,20

1 kisteplads i græs i 30 år:                                                           31.545,60

2 kistepladser i græs i 30 år:                                                        56.162,30

1 traditionelt urnegravsted 10 år:                                                   3.326,20

1 urnegravsted i græs 10 år:                                                          6.623,40

Anonym askefællesgrav:                                                                2.545,00

(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)
 
Ikke-medlem af folkekirken: 

Nedsættelse af urne:                                                                        683,50

Voksen - gravning + nedsættelse af kiste:                                    5.592,50

Barn ( max. 12 år) - gravning + nedsættelse af kiste:                   1.809,20