Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Spædbarn døbes af præsten

De fleste bliver i dag døbt som små, før de er et halvt år gamle, da denne dato er det juridiske skæringspunkt for navngivelse. 

Dåben er en vigtig  del af søndagens højmesse.  Generelt kan man derfor aftale dåb i alle landets folkekirker, uden at have nogen særlig tilknytning til kirken. Blot man vælger en dag, hvor kirken afholder højmesse. Der kan dog i nogle kirker eller til visse højmesser være restriktioner,  som man må få oplyst ved henvendelse i den aktuelle kirke.

Ønsker du dåb i Torslunde Kirke, Ishøj Kirke eller Vejleå Kirke aftaler du TID OG STED med kirkekontoret, telf. 4354 7300. Kirkekontoret kalenderfører datoen og klarer bla arbejdet med registrering af dåben og udskrift af attest.

Et barn skal have mindst 2 og højst 5 faddere, som skal være døbt og over 15 år. Der er ingen forskel på at være fadder og gudfar/gudmor. Når dåben ER aftalt, oplyses faddernavne og postadresser nederst på denne side eller meddeles kirkekontoret telefonisk, 4354 7300.

Når dato er aftalt med kirkekontoret, aftaler du tid til en dåbssamtale med den præst, der skal døbe barnet (se kontaktinformationer under Kontakt). Præsten og forældrene får da en god lejlighed til at tale med hinanden, ikke mindst om dåben.

Er der større søskende til dåbsbarnet, kan man bede præsten om et eksemplar af "Fortællebog om den kristne tro". Fortællingerne tager udgangspunkt i børnenes verden og giver dem en god optakt til den store familiebegivenhed.

Er man ikke døbt som barn, kan man henvende sig til den præst, i hvis område man bor, og præsten vil da forberede vedkommende til voksendåb.

Dåb i Vejleå, Ishøj og Torslunde kirker

Dåben finder sted i gudstjenesten om søndagen i en af kirkerne eller ved en særlig dåbsgudstjeneste om lørdagen. Ring til kirkekontoret, 4354 7300, for oplysning om, hvilke lørdage er mulige.

Med hensyn til mødetidspunkt for forældrene og den, der bærer barnet, kan man komme i god tid før og gøre barnet klar i et dåbsværelse. Dåbskjole kan lånes af kirken.

I kirkerne kan der udleveres billedbøger til de mindste. I Ishøj Kirke er der tillige et rum, hvor der er lagt papir og farver frem, sådan at børnene sammen med en kendt voksen kan opholde sig her under prædiken. Prædiken går forud for dåben, sædvanligvis. Kirkebetjeningen vil i det hele taget være behjælpelig, således at dåbsdagen får et smukt og højtideligt forløb for både børn og voksne.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte et af pastoratets præster eller kordegnekontoret.

Hvorfor?

"Jeg ved ikke, hvad dåb betyder," siger Kaj Munk. "Jeg kender en masse forklaringer på den, og jeg kender en endnu større masse indvendinger imod den. Men i dette øjeblik, da jeg bøjer mig ned over det lille, nyfødte barn, ved jeg næsten ikke andet, end at det er en stor og hellig stund."

Mon ikke de fleste oplever dåben som Kaj Munk. Som et mysterium, der ikke kan forklares udtømmende.Ved barnedåben i kirken flokkes de større søskende, kusiner og fætre omkring døbefonden, for selv om de heller ikke kan forstå, hvad dåben betyder, så kan de og vi se, at der sker noget.

Når dåbsbarnet føres ind i kirken rejser alle sig op for at sige velkommen til et nyt medlem af menigheden. Vi fødes nemlig ikke ind i kirken, men døbes ind i kirken. Ved dåben nævnes barnets navn, og mens de tre håndfulde vand øses over barnets hoved hører vi, at det døbes i den Treenige Guds navn, nu er barnet ikke længere blot sine forældres barn men tillige et Guds barn. Ved dåben bliver vi skrevet op i Jesu navn; vi har udover vort jordiske borgerskab også fået et himmelsk borgerskab. Vi hører på en og samme tid hjemme på jorden og i himlen.

På barnets pande og bryst tegnes et kors. Det er under korsets tegn, at livet skal modtages. Dette tydeliggøres i Jesu egen bøn FADERVOR, der afslutter dåbshandlingen.

Når forældre og Gudmor/Far atter har sat sig ned, holder præsten en kort formaning til fadderne. Fadderne er nemlig vidner til dåben, og ligesom forældrene gik i barnets sted ved at beslutte sig for at lade det døbe, så går fadderne i forældrenes sted, dersom forældrene dør før deres barn er voksent. Fadderne forpligter sig til under barnets opvækst at stille sig selv som person til rådighed for barnet. Det kunne bl.a. praktiseres ved at fortælle de bibelske historier for barnet.

 

Har du aftalt tid med Kirkekontoret ? Så udfyld venligst formularen Faddernavne: 

Klik her, hvis du bruger tablet eller smartphone for at åbne formularen: https://forms.churchdesk.com/f/B1jfokxZ7