Skærtorsdag

Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skildret på utallige nadverbilleder.

I Vejleå Kirke vil der være familiegudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning. Sognepræst Asta Gyldenkærne tager imod tilmelding til fællesspisning på telf. 2170 7596, agy@km.dk

I Ishøj Kirke er der Himmelske Kroppe kl. 20.00.