Sensommer universitet og udflugt 3. - 6. september 2015

Vejleå Kirkes Sensommer Universitet
3.– 6. september 2015 


Program

Torsdag 3. september

kl. 17: Velkomst, kaffe

kl. 17.30:

Lektor ved Københavns Universitet: LONE FATUM: PAULUS

Paulus´breve er de ældste kristne tekster, vi kender. De er skrevet før evangelierne og røber intet kendskab til Jesu liv og virke. Ifølge Paulus eksisterede Kristus som Guds søn i himmelen, før han af Gud blev sendt ned til jorden for som mennesket Jesus at dø på korset for synderes skyld.

Tro på Kristus er for Paulus tilliden til, at syndens magt er brudt med Jesu død, og at evighedslivet derfor allerede er begyndt som en åndelig virkelighed for de Kristus-troende. Brevene giver et indtryk både af deres forfatter og af de sociale vilkår, der var den tidligste kristendoms virkelighed.

Forfriskning, kaffe mm. undervejs

Efter foredraget:
En bid brød – afrunding, hygge - og kom godt hjem ca. kl. 2
 

Fredag 4. september

kl. 17: Velkomst, kaffe

kl. 17.30: Professor,dr.theol. tidl. domprovst ved Maribo domkirke

OLE JENSEN: ATEISME RELIGION KRISTENDOM

Skal man absolut tvivle?

Er det så svært at tro på Gud?

Gud er den magt, der gør, at der i det hele taget findes noget, og ikke bare ingenting.

Det er ikke mere fornuftigt at hævde, at Gud ikke findes – end at tro, at han er den, der gør, at det, der er til, er til.

Ateisme er ikke viden, men en tro!

Et foredrag om Gudstro i en moderne tid.

Forfriskning, kaffe mm. undervejs

Efter foredraget:
En bid brød – afrunding, hygge og kom godt hjem!  ca. kl. 20
 

Lørdag 5. september

kl. 9.45 morgensang i Kirken

kl.10.–10.45 kaffe og morgenbrød

kl. 11: Professor.dr.theol: MARTIN SCHWARTZ LAUSTEN: KÆTTERE

Lige fra kirkens første tid har man gjort op med kættere. Kirkens ledelse har skrevet mod kættere, anvendt tortur, dødstraf og chikane. Men, hvordan afgør man, hvad kætteri er? Hvem har ret?

Har kirkens ledere været styret af bekymring for sandheden? -  eller af angst? – eller af magtsyge?

Der nævnes en række eksempler på behandlingen af kætterier og afvigende opfattelser – og udviklingen føres op til Folke-kirkens tid.

Forfriskning, kaffe mm. undervejs

kl. 13 – 14 Frokost
 

Lørdag 5. september

kl. 14.30:

Højskoleforstander THUE KJÆRHUS: OM ONDSKABENS BANALITET og HOLOCOUST – HANNAH ARENDT

Med afsæt i den jødiske filosof Hannah Arendts vigtigste og mest komplicerede værk:

”Det totalitære samfundssystems oprindelse

møder vi forudsætningen for Holocaust.

Forfriskning, kaffe mm. undervejs

17.30 – 18.30 Middag

Kom godt hjem ca. kl. 19.

Og sov godt og vær klar til søndagens udflugt! 


Søndag 6. september

kl. 7.15: Vi mødes på busholdepladsen (opkørselsrampen til Vejleå kirke)

kl. 7.30: Afgang mod Maribo

Medbring selv morgenkaffe og brød/der bliver en kort pause undervejs

kl. 9.45: Ankomst Maribo Domkirke

kl. 10 – 12.30: Højmesse og omvisning i Domkirken

kl. 13: Frokost buffet Restaurant Maribo Søpark

(man bestiller og betaler selv drikkevarer)

14.15: Vi går en tur ved den skønne sø

15.30: Kaffe og lagkage Restaurant Maribo Søpark

16.30: Vi kører hjemad

ca. kl. 18.00 ved Vejleå kirke.

Tak – og kom godt hjem – vi ses til sensommeruniversitetet 2016! 

Deltagelse i sensommeruniversitetet med tur koster kr. 350,00.

Der kan ikke købes billetter separat til turen før en uge før, da buspladserne er forbeholdt de, der deltager i hele arrangementet.  Der er 50 billetter i alt.

Billetter kan købes allerede nu på kordegnekontoret, som er åbent alle hverdage kl. 10-13 og tillige torsdage kl. 16-18.

Venlig hilsen  Vibeke Ahle, sognepræst, tlf. 20400425, email : va@km.dk