Folkekirkens Skoletjeneste

Skolekirketjenesten Kilden havde sidste skoleår tilmeldinger fra 220 klasser …

 

Skolekirketjenesten, KILDEN er tænkt som en håndsrækning til skolerne i Ishøj og Tåstrup kommune.

Vi tilbyder undervisningsforløb og materialer til faget kristendom. Materialet inddrager elementer fra andre fag, f.eks dansk, billedkunst, musik, natur/teknik, historie og samfundsfag.

KILDENS materialer og tilbud oplyser om kristendom og indholdet er ikke forkyndende, men understøtter kravene i fælles mål.

Vores tilbud og materialer er gratis for skoler i de to kommune.  De finansieres af menighedsrådene ved alle kirkerne i Høje Taastrup provsti.

Materialerne, temaerne er bla. resultat af dialogen i vores lille skole-kirkeudvalg, her får vi input af lokale lærere, der fortæller os, hvad de kunne tænke sig, vi bød ind med.

Det har bla. resulteret i et Middelalderprojekt, der tager afsæt i lokalområdet, så børnene introduceredes for historie der er til stede her i landskaber og bygninger, samt lov og orden, sygdom og død og religiøse forestillinger.

Der udbydes også et matematik projekt "Tal og Former" i Vejleå Kirke.
Og selvfølgelig vil 2017 byde på projekter, der markerer reformationsjubilæet.

Slå op på vores hjemmeside, og glæd Jer over mangfoldigheden i vores materialer og projekter.

http://www.skolekirketjenesten-kilden.dk/