Menighedspleje

Formand: Sognepræst Asta Gyldenkærne

Se referat m. v. fra menighedsplejens årsmøde
Se formandens beretning fra årsmødet