Høje Taastrup provsti

Ishøj Kirker er en del af Høje Tasstrup provsti.

Provst Søren Isak Nolsøe kan kontaktes på:

Telefon: 43 71 88 18

Email: sins@km.dk

Provstikontoret ligger i Taastrup, Rugvænget 21 C

Provstisekretær Susanne Hansen kan kontaktes på:

Telefon: 43 71 66 28

Email: sha@km.dk

Man kan også besøge provstiets hjemmeside: http://www.hoejetaastrupprovsti.dk/