Vejleå Kirke: Menighedsmøde

JUN
16

Vejleå Kirke: Menighedsmøde


Søndag d. 16. juni 2019, Kl. 11:30 til kl. 13:00

Atter i år indbydes alle i sognet til vores årlige menighedsdag, hvor der vil blive fortalt om alt det, der foregår i vores sogn, Vi håber på et par hyggelige timer efter Højmessen søndag den 16. juni.
Mødet begynder kl. 11.30 i lokale 2 i underetagen. Der vil blive serveret en lettere anretning incl. drikkevarer.

Dagsorden:
Indledning med fællessang
Valg af dirigent og referent
Kirkens regnskab og budget v. kasserer Winnie Anthonisen

Byggeri i underetagen v. Pia Skogemann

Aktiviteter i sognet v. Sophie Nielsen
Åben debat
Evt.
Afslutning m. fællessang