Dåb i Vejleå, Ishøj og Torslunde kirker...læs mere her..!

Dåb i Vejleå, Ishøj og Torslunde kirker...læs mere her..!


# Nyheder
Udgivet fredag d. 2. oktober 2015, kl. 13:00

Dåben kan finde sted både ved en særlig dåbsgudstjeneste om lørdagen (1. lørdag i måneden i Vejleå Kirke og 2. lørdag i måneden i Ishøj Kirke) eller til gudstjenesten om søndagen i en af pastoratets kirker.

Dåbslørdage har vist sig at passe mange familier godt, fordi det for det første er en gudstjeneste som er tilpasset selve dåbsbegivenheden og derfor omhandler hvad det vil sige at blive døbt. For det andet varer en dåbsgudstjeneste kun en halv time, hvilket er en fordel for de mange børnefamilier som ofte er med som gæster.

Dåbsgæsterne opfordres til at deltage i hele gudstjenesten. Med hensyn til mødetidspunkt for forældrene og den, der bærer barnet, har præsterne her på stedet forskellig praksis.

I kirkerne er der lagt billedbøger frem til de mindste. I Vejleå og Ishøj Kirke er der tillige et rum, hvor der er lagt papir og farver frem, sådan at børnene kan opholde sig her under prædiken, der går forud for dåben. Kirkebetjeningen vil i det hele taget være behjælpelig, således at dåbsdagen får et smuk og højtideligt forløb for både børn og voksne.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte et af pastoratets præster eller kordegnekontoret.