Poster og udvalg efter valget i november 2017

Konstitueringen sket på udvalgenes første møde

Formand
Johan Funch

Næstformand
Pia Skogemann

Kasserer
Winnie Anthonisen

Kontaktperson
Johan Funch

Kirkeværge:
Rosa Møller Pedersen

Kirkeudvalg Vejleå kirke:
Menighedsrådet

Kirke- og kirkegårdsudvalg Ishøj Kirke
Rosa Møller Pedersen (fmd), Johan Funck, Asta Gyldenkærne og Inge Larsen

Præstegårdsudvalg
Fra Ishøj Sogn:
Rosa Møller Pedersen (fmd) og Birgit Pedersen

Aktivitetsudvalg:
Linda Lorentz Pedersen (fmd.), Sophie Nielsen, Ane Øland Bækgaard, Asta Gyldenkærne, Christian Barrit Petersen, Carsten Popp (org.), Jakob Davidsen (org.), Henrik Mikkelsen, Maria Heidemann

Valgbestyrelse:
Søren Brink, Maria Heidemann (fmd) og Carsten Pålsson

Skole/kirketjeneste:
Sophie Nielsen, Judy Nelsson

Budgetudvalg:
Winnie Anthonisen (fmd.), Johan Funck, Pia Skogemann, Rosa Møller Pedersen, Asta Gyldenkærne

Liturgiudvalg:
Johan Funck, Christian Barrit Petersen, Linda Lorentz Pedersen, Sophie Nielsen

Bladudvalg:
Pia Skogemann (fmd.), Sophie Nielsen, Søren Brink, Birgit Pedersen

Kælderudvalg:
Pia Skogemann (fmd.), Asta Gyldenkærne, Rosa Møller Pedersen, Søren Brink, Johan Funck

Orgeludvalg:
Pia Skogemann, Carsten Popp, Jakob Davidsen

Bygningssagkyndige
Ishøj Kirke og Kirkegård: Per Axelsen
Vejleå Kirke: Peter Tybrind
Præsteboligerne: Anders Alsløv